طراحی اتاق صامت و نیمه صامت

طراحی اتاق صامت و نیمه صامت

اطراف ما پر از صداست و ما همیشه طالب شنیدن صداهای خوش و حیاتی هستیم و از صداهای نامطبوع و خطرناک گریزانیم. بطور کلی باید گفت که هر چه پیش می‌رویم، بشر نسبت به حس شنوایی بیشتر توجه پیدا می‌کند. این توجه و احساس نیاز خود را درپیشرفت و ارتقای کیفیت وسایل صوتی و همچنین آکوستیک زیست محیطی و ساختمانی نشان می‍دهد. بنابراین نیاز به انجام تحقیقات، تست و اندازه گیری  آکوستیکی به صورت روز افزون زیاد می‍شود. 

 برای انجام تحقیقات آکوستیکی، فراهم کردن اتاقی که در آن میدان صوتی معادل فضای آزاد باشد، تقریباً ضروری است. این کار با جذب کامل امواج صوتی در کلیه ی سطوح داخلی اتاقی حاصل می‍شود که اصطلاحاً “اتاق صامت” نام دارد. اگر جذب بسامدهای کمتر از Hz300 نیاز باشد از جاذب گوه‍ای شکل استفاده می‍شود. هرچه اتاق صامت بتواند محدوده ی بسامدی بیشتری از شنوایی انسان را پوشش دهد، کارایی آن بهتر است.

به دلیل هندسه ی مخروطی و استفاده از مواد متخلخل در گوه، معادله هلمهولتز در آن پیچیده می‍شود. از طرف دیگر، مشخصه های مختلف و اثرگذار گوه مانند طول رأس، طول پایه، زاویه رأس، پهنا و جنس ماده ی متخلخل گوه طراحی آن‍ها را سخت کرده است. بسامد قطع از مهم‍ترین ویژگی های آکوستیکی گوه است. برای جاذب های گوه‍ای شکل بسامد قطعی تعریف می شود، که بنابه تعریف، کوچک‍ترین بسامد جذب شده را با ضریب بازتاب فشار کمتر از  را نشان می‍دهد. رسیدن به شکل و جنس مناسب گوه به گون ه‍ای که کم‍ترین بسامد قطع را داشته باشد از طریق آزمایش های تجربی کاری سخت، پرهزینه و همراه با خطا است. بنابراین طراحی و شبیه سازی اتاق صامت و نیمه صامت توسط نرم افزار و بررسی و تحلیل خواص آکوستیکی آن یک نیاز اساسی است که باید انجام شود. هرچه خواص آکوستیکی اتاق صامت شبیه میدان آزاد باشد، اتاق صامت دارای کیفیت بهتری است و باید این شرایط را بخصوص در بسامدهای پایین در نظر گرفته.

کاربردها

اتاق های صامت کاربرد گسترده ای دارند ازقبیل کالیبراسیون و تست ترانسدیوسرهای الکترواکوستیکی، تحقیقات اکوستیکی، اندازه گیری نوفه، تست های سایکو آکوستیک، تست های صنعتی مانند خودرو، اندازه گیری مشخصه های آکوستیکی وسایل و دستگاه های صوتی و تولید کننده صوت مانند بلندگو، تست‍ها و اندازه گیری های مربوط به میکروفن و صداگیرها و… .

شماتيکی از طراحی آکوستيکی برای اتاق صامت
شماتيکی از طراحی آکوستيکی برای اتاق صامت
شماتيکی از طراحی آکوستيکی برای اتاق صامت
شماتيکی از طراحی آکوستيکی برای اتاق صامت
شماتيکی از طراحی آکوستيکی برای اتاق صامت
شماتيکی از طراحی آکوستيکی برای اتاق صامت
شماتيکی از طراحی آکوستيکی برای اتاق صامت
شماتيکی از طراحی آکوستيکی برای اتاق صامت
نمونه ای از طراحی آکوستيکی در استوديو
نمونه ای از طراحی آکوستيکی در استوديو
اتاق صامت برای تست آکوستیکی خودرو
اتاق صامت برای تست آکوستیکی خودرو
نمونه¬ای از عايق صوتی بهصورت گوهایشکل در ابعاد کوچک
نمونه¬ای از عايق صوتی بهصورت گوهایشکل در ابعاد کوچک
نمونه های از عايق صوتی بهصورت گوهایشکل در ابعاد کوچک
نمونه های از عايق صوتی بهصورت گوهایشکل در ابعاد کوچک
نمونه های از عايق صوتی بهصورت گوهایشکل در ابعاد کوچک

در شکل زیر نمونه­ ای از شبيه­ سازی نرم افزاری به منظور طراحی اتاق صامت در بسامد 500HZ  است .

اتاق صامت
اتاق صامت
اتاق با دیوارهای سخت
اتاق با دیوارهای سخت
شرایط میدان آزاد
شرایط میدان آزاد

در شکل زیر نمونه ­ای از شبيه­ سازی نرم افزاری به منظور طراحی اتاق صامت در بسامد 60HZ.

اتاق صامت
اتاق صامت
اتاق با دیوارهای سخت
اتاق با دیوارهای سخت
شرایط میدان آزاد
شرایط میدان آزاد
5/5
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست