طرح جامع آکوستیک و الکتروآکوستیک سالن کنسرت و همایش مطرح کشور

مشخصات کلی طرح جامع :

 

طراحی آکوستیک به همراه طرح معماری

 طراحی سیستم هوارسانی و تهویه

 طراحی سیستم الکتروآکوستیک سالن

 طراحی سیستم نور

طراحی سیستم دوربین های داخل سالن

سالن وزارت کشور

شروع پروژه با تیم متخصص عرشیا صنعت

فاز اول

تحقیقات فنی، اندازه گیری ها (جمع آوری دیتا)

فاز دوم

انجام محاسبات، طراحی اولیه، انجام تست های آزمایشگاهی

فاز سوم

شبیه سازی کامپیوتری (طراحی  و اجرای سازه در مقیاس آزمایشگاهی)

فاز چهارم

بهینه سازی طرح اولیه و ارائه طرح نهایی جهت اجرا

فاز پنجم

اجرای طرح در مقیاس اصلی

فهرست