شبیه ساز Ease

شبیه ساز Ease

EASE نرم افزار شبیه سازی حرفه ای در زمینه مهندسی آکوستیک و الکتروآکوستیک می باشد. منظور از طراحی الکتروآکوستیکی انتخاب مناسب نوع، تعداد و توان بلندگو و همچنین مکان مناسب برای نصب آن است به گونه­ ای که میدان صوتی یکنواخت در سرتاسر سازه داشته باشیم و وضوح گفتار و موسیقی در سالن مناسب باشد. از جمله موارد مهمی که در طراحی الکتروآکوستیکی باید مدنظر قرار گیرد اجتناب از دوصدایی شدن و ایجاد نقاط کو در سازه است. از این­ رو در این بخش باید تحقیقی همه جانبه در مورد انواع بلندگوها، جهت وری و پاسخ فرکانسی آنها انجام گردد. همچنین در این بخش چند نمونه چینش بلندگو موجو در ساختارهای مشابه سالن وزارت کشور بررسی و شبیه سازی میگردد و در نهایت یک ساختار مطلوب از نوع، تعداد و مکان چینش بلندگو طراحی میگردد. به منظور شبیه­سازی الکتروآکوستیکی می­توان از نرم­افزار EASE استفاده نمود. در شکل زیر نمونه ­ای شبیه سازی الکتروآکوستیکی از پروژه­ی شبستان حضرت فاطمه زهرا(س) با استفاده از نرم­افزار  EASE آورده شده است. 

 

شبیه سازی الکتروآکوستیکی از پروژه¬ی شبستان حضرت فاطمه زهرا(س) با استفاده از نرم¬افزار EASE
شبیه سازی الکتروآکوستیکی از پروژه¬ی شبستان حضرت فاطمه زهرا(س) با استفاده از نرم¬افزار EASE
شبیه سازی الکتروآکوستیکی از پروژه¬ی شبستان حضرت فاطمه زهرا(س) با استفاده از نرم¬افزار EASE
شبیه سازی الکتروآکوستیکی از پروژه¬ی شبستان حضرت فاطمه زهرا(س) با استفاده از نرم¬افزار EASE

در شکل زیر شبیه سازی سالن وزارت کشور در برنامه EASE آورده شده است.

شبیه سازی سالن وزارت کشور در برنامه EASE
5/5
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
فهرست