شبیه ساز ABAQUS​

شبیه ساز ABAQUS

امروزه شبیه سازی محصولات صنعتی اغلب توسط گروه های مهندسی خبره و ابزارها و برنامه های خاصی که دارای المان های حرفه ای و گسترده برای مدل سازی اجزا در مقایس های متفاوت می باشند، انجام می گیرد و در این بین برای رسیدن به یک مدل و طرح کارآمد، استفاده از نرم افزارهای متعدد می تواند کیفیت را کاهش و هزینه ها را افزایش دهد. 

به منظور محاسبه فرکانس های تشديد سالن ها، بلندگوها، ميکروفون ها و بطور کلی طراحی ترانسديوسرهای صوتی و فراصوتی (ultrasonic) می توان از نرم افزار قدرتمند ABAQUS استفاده نمود. برای مثال در نمونه زير ترانسديوسر آلتراسونيک مناسب برای Acoustic Scaling با نرم افزار آباکوس طراحی شده و نمونه نهايي ساخته شده است

شبیه سازی ترانسديوسر آلتراسونيک با فرکانس کاری kHZ 20 و نمونه ساخته شده
شبیه سازی ترانسديوسر آلتراسونيک با فرکانس کاری kHZ 20 و نمونه ساخته شده
شبیه سازی ترانسديوسر آلتراسونيک با فرکانس کاری kHZ 20 و نمونه ساخته شده
شبیه سازی ترانسديوسر آلتراسونيک با فرکانس کاری kHZ 20 و نمونه ساخته شده

 منظور از طراحی الکتروآکوستیکی انتخاب مناسب نوع، تعداد و توان بلندگو و همچنین مکان مناسب برای نصب آن است به گونه­ ای که میدان صوتی یکنواخت در سرتاسر سازه داشته باشیم و وضوح گفتار و موسیقی در سالن مناسب باشد. از جمله موارد مهمی که در طراحی الکتروآکوستیکی باید مدنظر قرار گیرد اجتناب از دوصدایی شدن و ایجاد نقاط کو در سازه است. از این ­رو در این بخش باید تحقیقی همه جانبه در مورد انواع بلندگوها، جهت وری و پاسخ فرکانسی آنها انجام گردد. همچنین در این بخش چند نمونه چینش بلندگو موجو در ساختارهای مشابه سالن وزارت کشور بررسی و شبیه سازی میگردد و در نهایت یک ساختار مطلوب از نوع، تعداد و مکان چینش بلندگو طراحی میگردد. به منظور شبیه ­سازی الکتروآکوستیکی می­ توان از نرم­ افزار EASE استفاده نمود.

5/5
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
فهرست