دیگر پروژه ها

تدوین تکنولوژی تولید و دانش فنی قطعات مختلف توربین
تدوین و تکنولوژی وبررسی کاربردی
پروژه های تحقیقاتی
بهینه سازی فرآیند تولید
طراحی و تولید قطعات مختلف صنعتی
پروژه های جاری

شروع پروژه با تیم متخصص عرشیا صنعت

گام اول

اولین گام در خصوص پروژه های خورشیدی مشاوره صحیح و ارائه اطلاعات شفاف و تخصصی به کارفرما بوده، که در اولویت کار شرکت عرشیا صنعت آسمان قرار گرفته است.

گام دوم

بعد از مشاوره، طراحی سامانه با رعایت استاندارد‌های روز دنیا و ایران انجام گرفته،مرحله بعد از طراحی، پیاده سازی و اجرا منطبق بر اصول واستانداردهای جهانی نصب، جهت کسب بهترین نتیجه و بر مبنای طراحی انجام شده می‌باشد.

گام سوم

اجرای یک پروژه هیچ وقت از دید ما اتمام یک پروژه نبوده و راز ماندگاری و کسب بهترین نتیجه از کار انجام شده، پشتیبانی و سرویس منظم و دوره ای پروژه می‌باشد.

فهرست