دانلود مقاله Vibration amplitude and induced temperature limitation of high power air-borne ultrasonic transducers
453 Downloads

مقالات منتشر شده تخصصی