آموزش نرم افزار شبیه سازی آکوستیکی

عرشیا صنعت آسمان در زمینه آموزش نرم افزارهای شبیه ساز آکوستیکی نیز فعالیت می کند ، با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی میتوان پس از طراحی اولیه­ ی جاذب، پخشاگر و عایق صوتی، می­توان عملکرد آکوستیکی آن را (ضریب جذب صوتی، اتلاف انتقال صدا و…) با استفاده از نرم افزارهای آکوستیکی بررسی نمود. در این مرحله نواقص موجود در طراحی با استفاده از شبیه ­سازی بررسی میگردد و ساختار بهینه مشخص می ­گرد

فهرست